Để học tập tại Úc, du học sinh cần có thị thực du học do Đại sứ quán hoặc Cao ủy Úc cấp.

Bấm vào đây để tải thủ tục ghi danh đầy đủ của chúng tôi bao gồm các điều khoản và điều kiện

1. Nộp đơn trực tuyến

Điền đơn và nộp đơn trực tuyến. Ngoài ra, bạn có thể nộp đơn qua trung gian một trong những đại lý quốc tế hợp lệ của Trường Wesley.

Để điền đơn xin trực tuyến, bạn sẽ phải nộp:

  • bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu của người nộp đơn
  • kết quả kỳ kiểm tra AEAS của người nộp đơn,
  • chi tiết nơi ở và sắp xếp về an sinh của người nộp đơn
Phí nộp đơn

Để nộp đơn, bạn sẽ phải đóng khoản phí 300 đô-la không hoàn lại hoặc không được chuyển nhượng. Con em và cháu của Cựu Học sinh Trường Wesley và các đại lý giáo dục nộp đơn thay mặt cho người nộp đơn thì khỏi phải đóng khoản phí này.

Đơn xin là điều kiện tiên quyết để nhập học nhưng không đảm bảo sẽ được ghi danh.

Kỳ kiểm tra AEAS

Người nộp đơn quốc tế phải dự kỳ thi tuyển sinh do Dịch vụ Thẩm định Giáo dục Úc (AEAS) thực hiện.

Kết quả kỳ kiểm tra AEAS cung cấp chi tiết về trình độ tiếng Anh của học sinh và là một trong những thước đo về sự phù hợp của thí sinh. Bảng dưới đây trình bày tổng quát về điểm số tối thiểu để được nhập học.

Cấp Lớp

Điểm AEAS

Điểm Stanine

Lớp 7 – 10

70+

7 và 6 về kỹ năng không liên quan đến lời nói thông thường và Toán

Lớp 11

80+

7 và 6 về kỹ năng không liên quan đến lời nói thông thường và Toán

Bạn có thể dự thí kỳ kiểm tra AEAS tại nước nhà và phải dự thí trong vòng 12 tháng sau khi nộp đơn.

Học sinh phải đạt được trình độ tiếng Anh thỏa đáng trước khi chuyển sang học chính khóa tại Trường. Người nộp đơn mà tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh có thể phải theo học khóa học tiếng Anh theo chi tiết trong thư mời ghi danh của mình, tùy thuộc kết quả kỳ kiểm tra AEAS.

Để tìm hiểu thêm về các khóa học tiếng Anh, bao gồm Chương trình Dự bị tiếng Anh của trường, hãy truy cập trang Chương trình l Dự bị tiếng Anh.

2. Mời ghi danh

Người nộp đơn (hoặc đại lý do họ chỉ định) sẽ được thông báo kết quả đơn xin sau khi được Trưởng Học sở (Head of Campus) (hoặc đại diện) xem xét.

Người nộp đơn thành công sẽ nhận được thư mời ghi danh chính thức, theo các điều kiện sau:

  • hoàn thành thỏa đáng khóa dự bị tiếng Anh hoặc khóa ELICOS được Trường Wesley chấp thuận (chỉ học sinh EAL)
  • dự cuộc phỏng vấn với Hiệu trưởng.

Để chấp nhận thư mời ghi danh, gia đình phải gửi lại biểu mẫu Chấp nhận Đề nghị (Acceptance of Offer) đã điền chi tiết và thanh toán các khoản phí không hoàn lại và không được chuyển nhượng sau đây:

  • phí xác nhận 1.500 đô-la
  • học phí 2.800 đô-la.

Sau khi nhận được phí xác nhận và giấy tờ, Nhà trường sẽ cấp Giấy Xác nhận Ghi danh (CoE-Confirmation of Enrolment) và Giấy Xác nhận Nơi ở và An sinh (CAAW-Confirmation of Accommodation and Welfare) (nếu có). Cần phải có những giấy tờ này để xin thị thực du học.

Xem phí sinh viên quốc tế

HÃY NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ

3. Dự cuộc phỏng vấn

Tất cả các học sinh phải dự cuộc phỏng vấn với Hiệu trưởng (hoặc đại diện) trước khi nhập học. Cuộc phỏng vấn này được sắp xếp sau khi học sinh đến Úc và hoàn tất khóa học tiếng Anh và kỳ kiểm tra (nếu có).

Trong cuộc phỏng vấn này, Hiệu trưởng sẽ xác nhận sự phù hợp của học sinh để ghi danh học chính khóa tại Trường.

Liên hệ Tuyển sinh Quốc tế

Để biết thêm thông tin về quy trình tuyển sinh, liên hệ với nhóm tuyển sinh quốc tế của trường chúng tôi.

Email: admissions@wesleycollege.edu.au
Gọi: +61 3 8102 6508