Kể từ năm 1866, Trường Wesley đã được công nhận là trường xuất sắc về mặt giáo dục và là trường đi tiên phong về mặt giảng dạy và học tập.

Trường Wesley cung cấp học vấn thực sự – là phương pháp phản ánh cách tiếp cận toàn diện và cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với sự phát triển toàn diện của các em.

Học vấn Trường Wesley đảm bảo tất cả học sinh sẽ ham học suốt đời, khám phá những niềm đam mê và tài năng độc đáo của mình cùng đóng góp hết sức mình cho thế giới các em sinh sống.

Các giá trị của chúng tôi

Trường Wesley cung cấp học vấn đẳng cấp thế giới bao gồm, khuyến khích và đề cao đặc điểm bất phân biệt, chấp nhận, đa dạng và sự phát triển toàn diện của các em.

Chúng tôi đánh giá cao:

 • tài năng cá nhân và giá trị của mỗi người
 • thành tích cá nhân tốt nhất mà các em đạt được trong tất cả các lĩnh vực học tập
 • tính đa dạng và cởi mở
 • chăm sóc về tình cảm và an sinh về mặt xã hội của mọi người trong cộng đồng trường chúng tôi
 • chương trình học rộng và cân bằng
 • tính tôn giáo – ủng hộ Cơ đốc giáo và các tín ngưỡng khác
 • lịch sử và truyền thống của trường.

Phương pháp giáo dục

Học vấn Trường Wesley đem lại cơ hội tuyệt vời cho học sinh khám phá niềm đam mê và tạo điều kiện thuận lợi cho tài năng của các em.

Bốn nguyên tắc vượt thời gian của học vấn thực sự là:

 • Học để biết
  Các chương trình của chúng tôi được thiết kế để giúp học sinh trở thành những người có tư duy độc lập trong thế giới thay đổi nhanh chóng, tìm kiếm và tiếp thu các kỹ năng và kiến thức mới ở mọi giai đoạn cuộc sống.
 • Học để làm
  Học tập thực sự được phát triển thông qua trải nghiệm, hành động và tham gia. Thông qua việc học tập trải nghiệm thực tế, học sinh Trường Wesley biết làm thế nào để áp dụng kiến thức và kỹ năng của các em theo cách có ý nghĩa và tích cực.
 • Học để sinh hoạt
  Phần lớn những gì chúng ta học về bản thân mình có liên quan đến trải nghiệm của chúng ta với những người khác. Học sinh trường chúng tôi phát triển các kỹ năng hợp tác, mối quan hệ giữa người với người, xã hội và ngôn ngữ để giúp các em coi trọng thế giới rộng lớn hơn và vị trí của mình trong đó.
 • Học để tồn tại
  Từ mầm non đến Lớp 12, học sinh bắt đầu hành trình khám phá và hiểu rõ con người thật của các em và làm thế nào để trở thành con người tốt nhất của chính bản thân mình. Các em hòa nhập vào thế giới như là những công dân toàn cầu cởi mở, cân bằng và biết thích nghi.

An sinh và mục vụ

Three girls studying togetherTrường Wesley nổi tiếng về sự xuất sắc trong chăm sóc mục vụ – an sinh của học sinh là trọng tâm của mọi việc chúng tôi thực hiện.

Thầy cô theo dõi học lực, an sinh về mặt xã hội và cá nhân của các học sinh do họ phụ trách, với sự hỗ trợ của các người dạy kèm, nhân viên tư vấn và giáo sĩ.

Cách tiếp cận tích hợp này đối với an sinh của học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về mặt học tập, xã hội, cảm xúc, thể chất và tinh thần.

Các cộng đồng học tập nhỏ

Các học sở trường chúng tôi được tổ chức thành các 'trường học nhỏ' để cung cấp các chương trình chăm sóc mục vụ phù hợp với các giai đoạn phát triển của học sinh khi các em tiến dần từ tuổi ấu thơ đến tuổi thiếu niên và thanh niên.

Trường trung học cơ sở, trung học cơ sở cấp trung và trung học phổ thông là những cộng đồng học tập nhỏ cho phép giáo viên trường chúng tôi biết rõ từng học sinh và cung cấp việc học tập và chăm sóc phù hợp với nhu cầu của các em.

Với các học sinh được hỗ trợ bởi các giáo viên chủ nhiệm trong trường trung học cơ sở và trung học cơ sở cấp trung và các người tại kèm của Khối tại Khối Trường trung học phổ thông, chúng tôi tạo cơ hội cho tất cả học sinh kết nối và hợp tác với học sinh cùng cấp lớp và với học sinh tất cả các cấp lớp liên quan đến các môn thể thao, nghệ thuật và phát triển cá nhân và hoạt động xã hội. Điều này cho phép học sinh xây dựng các mối quan hệ cùng cấp lớp và với tất cả các cấp lớp, và giúp các em cảm thấy gắn bó hơn.

Sức khỏe học sinh

Các trung tâm y tế đặt tại mỗi học sở cung cấp nơi an toàn, cởi mở và kín đáo cho học sinh. Các trung tâm y tế có y tá với bằng cử nhân, các trung tâm y tế của chúng tôi cung cấp sơ cứu, điều trị khẩn cấp và tư vấn về sức khỏe. Với vốn kinh nghiệm bao quát về tất cả các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các y tá đáp ứng nhu cầu về thể chất và tinh thần của học sinh.