Chương trình tiếng Anh Dự bị (ELPP) là chương trình tiếng Anh chuyên sâu của riêng Trường Wesley.

Là chương trình dành cho du học sinh và các học sinh khác mà tiếng Anh là ngôn ngữ phụ, chương trình này tập trung vào năm kỹ năng ngôn ngữ chính: đọc, viết, từ vựng, nghe và nói.

Hiện nay ELPP dành cho học sinh Lớp 7 đến Lớp 10 và được giảng dạy tại học sở Glen Waverley của trường chúng tôi.

Giảng dạy và chăm sóc chất lượng cao

Với tỷ lệ giáo viên-học sinh tối ưu, học sinh ELPP có lợi từ phương pháp giảng dạy theo nhu cầu riêng nhằm phát triển các kỹ năng học tập và khuyến khích học sinh học tập độc lập.

Việc học tập diễn ra trong khuôn khổ chương trình giảng dạy Tú tài Quốc tế (IB). Chương trình giảng dạy này khuyến khích học sinh phát triển ngôn ngữ thông qua các hoạt động như viết luận, phân tích văn và làm dự án.

Chương trình này cũng giúp học sinh hiểu và thích nghi với những đòi hỏi của lớp học Wesley điển hình, có thể khác với trải nghiệm học tập tại quê nhà của các em.

Chương trình này được Chương trình Chứng nhận ELT Quốc gia (NEAS) xác nhận là 'nhà cung cấp được chứng thực chất lượng'. Điều này có nghĩa là ELPP đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận trong Khung Đảm bảo Chất lượng NEAS (QA).

Gia nhập cộng đồng trường Wesley

Khác các chương trình ELICOS bên ngoài, ELPP giúp học sinh có cơ hội hòa nhập vào cộng đồng nhà trường ngay từ ngày đầu. Ăn mặc đồng phục trường Wesley, học sinh không chỉ theo học các lớp tiếng Anh dành riêng mà còn tham gia các hoạt động ngoại khóa bao gồm âm nhạc, thể thao và nghệ thuật trình diễn. Học sinh xây dựng mạng lưới của mình và kết bạn trước khi bước vào chương trình học thường lệ.

Học tập trong học sở của nhà trường cũng có nghĩa là học sinh sẽ sử dụng và làm quen với rất nhiều các phương tiện học tập và giải trí của nhà trường.

Chuyển từ ELPP sang các lớp học thường lệ

Thời gian theo học chương trình này sẽ phụ thuộc trình độ ngôn ngữ của học sinh. Thông thường, học sinh sẽ theo học ELPP từ một học kỳ và ba học kỳ.

Trong tuần đầu tiên, học sinh làm các bài đánh giá ngôn ngữ để xác định trình độ thông thạo ngôn ngữ và các lĩnh vực cần trau giồi thêm.

Trước khi hoàn tất chương trình, học sinh sẽ làm bài kiểm tra AEAS thứ nhì để đảm bảo các em đã đạt được trình độ ngôn ngữ cần thiết để học tập thành công trong các lớp học thường lệ.

Trong khuôn khổ quá trình chuyển tiếp, Hiệu trưởng sẽ phỏng vấn học sinh để xác định xem các em có đủ sức để chuyển sang các lớp học thường lệ hay không. Học sinh từ Lớp 10 đến Lớp 12 có thể chọn tiếng Anh như là môn học ngôn ngữ phụ (EAL) sau khi vào các lớp học thường lệ.

Tải xuống khóa học luyện thi tiếng Anh (ELPP) Thông tin

Nộp đơn theo học ELPP

Học sinh mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ phải làm bài kiểm tra đánh giá tiếng Anh do Dịch vụ Đánh giá Giáo dục Úc (AEAS) phụ trách. Các bài kiểm tra AEAS sẽ cho biết khoảng thời gian tối thiểu học sinh có thể cần phải theo học chương trình này.

Học sinh có thể hoàn tất bài kiểm tra AEAS tại Úc hoặc tại nước nhà.

Sau khi nhận được kết quả kiểm tra AEAS, gia đình có thể nộp đơn trực tuyến với Trường Wesley.

Các học sinh có tên trong danh sách sơ tuyển sẽ dự cuộc phỏng vấn với trường (bằng hội nghị video hoặc gặp mặt trực tiếp) và nhà trường sẽ thông báo cho gia đình biết quyết định. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập aeas.com.au hoặc gửi email về admin@aeas.com.au.


‘Toàn bộ trải nghiệm ELPP đã giúp tôi có giai đoạn thích ứng có lợi. Các giáo viên rất tận tâm và thông cảm. Tôi muốn nói rằng ELPP thực sự đã giúp tôi hòa nhập vào toàn thể môi trường của trường Wesley và giúp tôi thích nghi. ELPP không chỉ giúp tôi về tiếng Anh mà còn cải thiện cách tôi giao tiếp với người thuộc các nền văn hóa khác và đã giúp tôi thích nghi với cuộc sống trong Trường Wesley.’

Vincent Wang - Cựu học sinh ELPP, Lớp 9 Niên khóa 2018

‘ELPP là chương trình tốt để chúng tôi thực hành nói tiếng Anh. Đây là phương pháp khác hẳn với cách tôi học ở Trung Quốc và học tập theo cách này hữu ích hơn nhiều – tôi nghĩ ngữ pháp của tôi bây giờ đã khá hơn rất nhiều.’

Jennifer Jian - Cựu học sinh ELPP, Lớp 9 Niên khóa 2018