Chúc mừng Lớp 2021

Các học sinh Lớp 12 VCE (Chứng chỉ Giáo dục Victoria) và IB (Tú tài Quốc tế) năm 2021 của trường đã đạt được các kết quả xuất sắc với con số kỷ lục 9 học sinh được điểm ATAR cao nhất có thể đạt được là 99,95.

Những kết quả này đã làm nên lịch sử cho trường Wesley College mặc dù hai năm vừa qua là những năm đầy xáo trộn với các đợt phong tỏa và học sinh phải học ở nhà.

Đây cũng là điểm số ATAR 99,95 cao nhất so với bất kỳ trường học nào ở Victoria trong năm 2021.

Ba trong số chín học sinh hàng đầu của chúng ta là những học sinh quốc tế đến từ Trung quốc và hai học sinh đã bắt đầu cuộc hành trình của các em với trường Wesley College bằng Chương trình Anh ngữ Chuẩn bị. Quả là môt thành tích không thể tin nổi!

Chúng tôi chúc mừng tất cả những học sinh này và toàn thể các học sinh lớp 12 của trường về những thành quả tuyệt vời của các em.

Những điểm nổi bật của kết quả năm 2021:

 • Chín học sinh trong đó có ba học sinh quốc tế đạt được điểm số ATAR cao nhất có thể đạt được là 99,95, thành tích vượt trội nhất trong lịch sử của trường Wesley College.
 • Điểm ATAR trung bình Văn bằng Tú tài Quốc tế cho sinh viên quốc tế là 98,55
 • Điểm ATAR trung bình bao gồm học sinh quốc tế VCE và Tú tài Quốc tế là 97,40.
 • Điểm ATAR trung bình bao gồm học sinh quốc tế và trong nước Lớp 12 VCE và Tú tài Quốc tế là 86,85
 • 43.5% học sinh lớp 12 đạt điểm ATAR từ 90 trở lên, đưa các em vào nhóm 10% hàng đầu ở Úc
 • 99% học sinh VCE và Tú tài Quốc tế được đề nghị dành cho chỗ học Đại học ở vòng tuyển sinh đầu tiên.

Nhà trường đặc biệt chúc mừng tất cả các học sinh hàng đầu Tú tài Quôc tế đã đạt được điểm 99,95, là điểm ATAR cao nhất có thể đạt được:

 • Olivia Khouw, Học khu Glen Waverley
 • Junbao (Stephen) Zhang, Học khu Glen Waverley
 • Zidian (Johnson) Zheng, Học khu Glen Waverley
 • Harper Elliott, Học khu St Kilda Road
 • Jasper Meckel, Học khu St Kilda Road
 • Mia Moshinsky, Học khu St Kilda Road
 • Thien Pham, Học khu St Kilda Road
 • Sara Pisacane, Học khu St Kilda Road

Nhà trường cũng đặc biệt chúc mừng hai học sinh hàng đầu VCE về những thành quả xuất sắc của các em:

 • Cindy Hua, Học khu St Kilda Road Dux, đã đạt được điểm ATAR cao nhất có thể được 99,95
 • Ray Noor Aly, Học khu Glen Waverley Campus Dux, đạt được điểm ATAR 98,60


Winnie Lao

Winnie Lao
VCE and ELP

"我之前在亚洲就读的学校与这里颇为不同,但是威斯理学校提供的英语语言预备课程(ELPP)帮助我进行了很好的过渡。学校鼓励学生表达自我、积极参与和团队合作。以前的我不习惯发表自己的意见,但在老师和同学的鼓励、支持下,我渐渐学会了表达自己。我是国际关系俱乐部的积极成员,而且经常鼓励自己参加校内活动和俱乐部活动,这使我的高中生活丰富多彩。"


Olivia Zhang

Olivia Zhang
IB DP、ELPP课程毕业生、取得99.75的高分

作为一名留学生,威斯理学校的英语语言预备课程不仅帮助我巩固了英语技能,还帮助我了解学校生活,让我能在升入正式课程时免受文化障碍的影响。学校为学生提供了许多支持和帮助,所以对我来说,适应新环境并不难。


Liam Quach

Liam Quach

IB DP最优生,取得99.95的高分

我时常提醒自己定期休息,并将大目标细分成了多个易于管理的小目标。我也认真听取了老师的教导,获得了导师、宿舍长和心理辅导师的支持。ATAR分数毕竟只是一个数字,而课堂、朋友、学校集体活动和课外活动所带来的宝贵记忆和经验却将伴你一生。


Jenny Lesmana

Jenny Lesamana

IB DP课程毕业生, 取得99.80的高分

在校期间,我参与了羽毛球运动和学生刊物设计。在这里,我和同学们欣赏、尊重彼此的不同之处,度过了美好的时光。进入大学之后,我希望修读医学,为提高澳大利亚医疗水平做出贡献。