นับตั้งแต่ปี 1866 เป็นต้นมาวิทยาลัยเวสลีย์ได้รับการยอมรับในความเป็นเลิศด้านการศึกษาและในฐานะผู้บุกเบิกการเรียนการสอน

วิทยาลัยเวสลีย์นำเสนอการศึกษาที่แท้จริงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางแบบองค์รวมและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราในการพัฒนาเยาวชนทั้งบุคคล

การศึกษาของเวสลีย์ช่วยให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตค้นพบความสนใจและพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในโลกที่ตนอาศัยอยู่

ค่านิยมของเรา

เวสลีย์ให้การศึกษาระดับโลกที่เปิดรับส่งเสริมและเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมการยอมรับความหลากหลายและการพัฒนาเยาวชนทั้งบุคคล

เราให้ความสำคัญแก่:

 • ความสามารถเฉพาะบุคคลและคุณค่าของแต่ละบุคคล
 • ความสำเร็จสูงสุดเฉพาะบุคคลในทุกด้านของการเรียนรู้
 • ความหลากหลายและการเปิดกว้าง
 • ความใส่ใจต่อความอยู่ดีมีสุขด้านอารมณ์และสังคมของทุกคนในชุมชนของเรา
 • หลักสูตรที่เปิดกว้างและมีความสมดุล
 • จิตวิญญาณ – เปิดรับศาสนาคริสต์และความเชื่ออื่นๆ
 • ประวัติความเป็นมาและประเพณีของโรงเรียน

แนวทางการศึกษา

การศึกษาของเวสลีย์มอบโอกาสที่เหนือกว่าแก่นักเรียนในอันที่จะค้นพบความสนใจและพัฒนาความสามารถพิเศษของตน

หลักการสี่ประการที่เป็นอมตะของการศึกษาที่แท้จริงคือ:

 • เรียนที่จะรู้
  หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเป็นนักคิดอิสระในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แสวงหาและฝึกฝนทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ในทุกช่วงของชีวิต
 • เรียนที่จะกระทำ
  การเรียนรู้ที่แท้จริงได้รับการพัฒนาผ่านประสบการณ์ การกระทำ และการมีส่วนร่วม นักเรียนของเวสลีย์เข้าใจวิธีที่จะนำความรู้และทักษะของพวกเขาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีความหมายและในเชิงบวกจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตจริง
 • เรียนที่จะใช้ชีวิตร่วมกับ
  สิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราส่วนมากนั้นสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่เรามีกับผู้อื่น นักเรียนของเราพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะทางสังคมและภาษาเพื่อช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงโลกที่กว้างกว่าและจุดยืนของตนในโลก
 • เรียนที่จะเป็น
  ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นปี 12 (ม. 6) นักเรียนของเราจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นพบและยอมรับว่าตัวตนที่แท้จริงของตนคือใครและทำอย่างไรจึงจะสามารถเป็นรุ่นที่ดีที่สุดของตนเองได้ จากนั้นพวกเขาจะปรากฎตัวในโลกในฐานะพลเมืองโลกที่เปิดกว้าง มีความสมดุลและปรับตัวได้ดี

ความอยู่ดีมีสุขและการอภิบาล

Three girls studying togetherเวสลีย์มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศในการดูแลอภิบาล เราตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของนักเรียนของเราเป็นหลักเสมอในทุกสิ่งที่เราทำ

คณาจารย์จะคอยดูแลเรื่องความอยู่ดีมีสุขด้านวิชาการ สังคมและส่วนตัวของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตน โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ช่วยสอน อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุศาสนาจารย์

การดูแลความอยู่ดีมีสุขของนักเรียนเชิงบูรณาการจะส่งเสริมพัฒนาการด้านวิชาการ สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตวิญญาณ

ชุมชนการเรียนรู้ขนาดเล็ก

วิทยาเขตของเราได้รับการจัดให้เป็น "โรงเรียนขนาดเล็ก" เพื่อจัดโครงการดูแลอภิบาลที่เหมาะสมกับระยะพัฒนาการของนักเรียนของเราในขณะที่พวกเขาพัฒนาจากวัยเด็กสู่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว

แผนกประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นชุมชนการเรียนรู้ขนาดเล็กที่ช่วยให้คณาจารย์ของเราสามารถสร้างความรู้เชิงลึกให้กับนักเรียนแต่ละคน และให้การเรียนรู้และการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขา

ด้วยการสนับสนุนจากอาจารย์ประจำชั้นในระดับชั้นประถมและมัธยมตอนต้น และครูช่วยสอนของกลุ่มสีในระดับมัธยมตอนปลาย เราได้สร้างโอกาสให้นักเรียนของเราทุกคนสร้างความสัมพันธ์และร่วมงานกันในทุกระดับชั้นปีในกิจกรรมทางกีฬา ศิลปะ การพัฒนาส่วนบุคคลและสังคมที่หลากหลาย สิ่งนี้ทำให้นักเรียนสามารถสร้างความสัมพันธ์ภายในและระหว่างกลุ่มเพื่อนและสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่แน่นแฟ้น

สุขภาพของนักเรียน

ศูนย์สุขภาพที่ตั้งอยู่ในแต่ละวิทยาเขตมีพื้นที่ที่ปลอดภัยเปิดกว้างและเป็นความลับสำหรับนักเรียนศูนย์สุขภาพของเราให้บริการปฐมพยาบาลการบำบัดฉุกเฉินและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพยาบาลที่มีประสบการณ์กว้างขวางในการดูแลสุขภาพทุกด้าน ให้การดูแลนักเรียนเรื่องความต้องการทั้งด้านร่างกายและอารมณ์