หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (English Language Preparation Program - ELPP) เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่เปิดสอนโดยเวสลีย์เอง

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนนานาชาติและนักเรียนอื่น ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริม โดยมุ่งเน้นทักษะทางภาษาที่สำคัญห้าทักษะคือ การอ่าน การเขียน คำศัพท์ การฟัง และการพูด

หลักสูตร ELPP เปิดรับนักเรียนชั้นปี 7 (ม.1) ถึงชั้นปี 10 (ม. 4) และจัดสอนที่วิทยาเขตเกลน เวฟเวอร์ลีย์ (Glen Waverley) ของเรา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ELPP

การสอนและการดูแลเอาใจใส่คุณภาพสูง

เพราะเรามีสัดส่วนคณาจารย์ต่อนักเรียนที่ยอดเยี่ยม นักเรียนหลักสูตร ELPP จึงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลซึ่งช่วยพัฒนาทักษะทางวิชาการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การเรียนรู้อยู่ภายในกรอบของหลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษานานาชาติ (International Baccalaureate - IB) หลักสูตรนี้ส่งเสริมการพัฒนาภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนเรียงความ การวิเคราะห์ข้อความ และงานโครงงาน

นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจและปรับตัวเข้ากับบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยทั่วไปของเวสลีย์ซึ่งอาจแตกต่างจากประสบการณ์การเรียนในประเทศของตนได้

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากโครงการรับรองการสอนภาษาอังกฤษแห่งชาติ (National ELT Accreditation Scheme - NEAS) ในฐานะ 'ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ' ซึ่งหมายความว่าหลักสูตร ELPP มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งระบุไว้ในกรอบการประกันคุณภาพ (QA) ของ NEAS

การเข้าร่วมชุมชนชาวเวสลีย์

หลักสูตร ELPP แตกต่างจากโปรแกรม ELICOS ภายนอกเพราะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโรงเรียนได้ตั้งแต่วันแรก นักเรียนจะได้แต่งเครื่องแบบของเวสลีย์และไม่เพียงแต่เข้าเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่เหมาะกับตนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมหลักสูตรต่าง ๆ เช่นดนตรี กีฬาและศิลปะการแสดงอีกด้วย นักเรียนจะมีโอกาสสร้างเครือข่ายและพัฒนามิตรภาพก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนหลัก

การเรียนในวิทยาเขตช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้และทำความคุ้นเคยกับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้และนันทนาการมากมายของวิทยาลัย

การเปลี่ยนผ่านจากหลักสูตร ELPP ไปยังชั้นเรียนหลัก

ระยะเวลาที่ใช้ในหลักสูตรนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาของนักเรียน โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนจะใช้เวลาเรียนหลักสูตร ELPP ระหว่างหนึ่งถึงสามเทอม

ในช่วงสัปดาห์แรกจะมีการประเมินเพื่อหาระดับความสามารถทางภาษาและส่วนที่ต้องพัฒนาของนักเรียน

ก่อนที่จะจบหลักสูตรนักเรียนจะต้องทำการทดสอบ AEAS ครั้งที่สองเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีระดับภาษาที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถเข้าร่วมในการเรียนการสอนหลักได้อย่างประสบความสำเร็จ

นักเรียนจะเข้ารับการสัมภาษณ์กับหัวหน้าระดับเพื่อเช็คความพร้อมในการย้ายไปสู่ชั้นเรียนหลักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านของทางวิทยาลัย นักเรียนชั้นปี 10 (ม. 4) ถึงชั้นปี 12 (ม. 6) สามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาเสริม (EAL) ได้เมื่อเข้าสู่การเรียนการสอนหลัก

การสมัครเรียนหลักสูตร ELPP

นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกจะต้องเข้าทดสอบประเมินภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยบริการประเมินการศึกษาออสเตรเลีย (Australian Education Assessment Services  - AEAS) การทดสอบ AEAS ช่วยกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่นักเรียนควรเข้าเรียนในหลักสูตร

การทดสอบ AEAS นี้สามารถกระทำได้ทั้งในออสเตรเลียหรือในประเทศของนักเรียน

หลังจากได้รับผลการทดสอบ AEAS แล้วครอบครัวจะยื่นใบสมัครเข้าเรียนที่วิทยาลัยเวสลีย์ ซึ่งสามารถยื่นออนไลน์ได้

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางวิทยาลัย (อาจเป็นทางวิดีโอหรือพบกันจริง) และครอบครัวจะได้รับแจ้งผลภายหลัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปที่ aeas.com.au หรืออีเมล admin@aeas.com.au


‘ประสบการณ์ ELPP ทั้งหมดของผมทำหน้าที่เป็นช่วงปรับตัวที่ดี อาจารย์ใจดีและคอยช่วยเหลือ ผมพูดได้ว่าหลักสูตร ELPP ช่วยให้ผมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของเวสลีย์ได้ หลักสูตร ELPP ไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของผมเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับผู้คนจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ของผมและช่วยผมปรับตัวเข้ากับชีวิตในเวสลีย์อีกด้วย’

Vincent Wang - อดีตนักเรียน ELPP ปี 9 2018

'หลักสูตร ELPP เป็นที่ฝึกฝนภาษาพูดที่ดีสำหรับเรา วิธีการที่ใช้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับวิธีการที่ฉันเรียนมาในประเทศจีน และการเรียนรู้วิธีนี้มีประโยชน์กว่ามาก ๆ เลย ฉันคิดว่าไวยากรณ์ของฉันดีขึ้นมากแล้วตอนนี้'

Jennifer Jian - อดีตนักเรียน ELPP ปี 9 2018